Documents
to download
Dział Handlowy

SALES DEPARTMENT

Regional Operational Programme for Śląskie Voivodeship

Real answer to real needs

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY


"Wzrost konkurencyjności MAAG Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na rynku poprzez zakupy inwestycyjne wpływające na wzrost produkcji i wprowadzenia do oferty nowych obrzeży".

Wartość projektu 2.013.000 zł
Wartość dofinansowania: 749.925 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl"

Facebook